Brak umowy o zakazie konkurencji, a obowiązki pracownika

brak umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy zawierana jest w interesie pracodawcy, zwykle w czasie zatrudniania pracownika. Może też być zawarta w trakcie trwania stosunku pracy. Pewnie zastanawia Cię kwestia co się dzieje gdy nie zawarłeś z pracownikiem takiej umowy? Czy pracownik ma wtedy prawo prowadzić działalność konkurencyjną? Odpowiedź na powyższe pytania […]

Czy okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony wlicza się do stażu pracy?

okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zmierza do jednostronnego i definitywnego rozwiązania umowy. Skutek ten następuje po upływie okresu wypowiedzenia. W zależności od czasu trwania zatrudnienia wynosi od odpowiednio: 2 tygodnie – przy zatrudnieniu poniżej 6 miesięcy, 1 miesiąc – przy zatrudnieniu od 6 miesięcy do 3 lat, 3 miesiące – przy zatrudnieniu […]

Kilka faktów o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę.

wypowiedzenie umowy o pracę

Co do zasady pracodawca może w każdej chwili rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem. Oczywiście kodeks pracy, a także inne ustawy wprowadzają tu pewne wyjątki dotyczące np. kobiet w ciąży, społecznych inspektorów pracy, osób będących na urlopie lub z innych usprawiedliwionych przyczyn nieobecnych w pracy itp. Dla pracownika istotne jest to, że pracodawca […]