Molestowanie w pracy

Czym jest molestowanie ? Wbrew potocznemu wyobrażeniu molestowania jako fizycznego ewentualnie także słownego, ale za to intensywnego napastowania o charakterze seksualnym, molestowanie nie musi być związane z seksualnością. Z molestowaniem w pracy będziemy mieli do czynienia w sytuacji, w której molestujący będzie zachęcał inną osobę lub nakaże jej naruszenie zasady równego traktowania. Mówiąc prościej molestowanie […]

Molestowanie seksualne

Temat niezwykle popularny, choć na ogól źle rozumiemy „molestowanie seksualne” ograniczając je do zachowań, którym bliżej do gwałtu niż do rozumienia molestowania seksualnego przyjętego w kodeksie pracy. Jak w każdej legendzie także w potocznym rozumieniu molestowania seksualnego także jest ziarno prawdy. Faktycznie molestowanie seksualne związane jest z płcią pracownika i jego seksualnością. Wbrew intuicyjnym skojarzeniom […]