Równe traktowanie w zatrudnieniu

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Całokształt przepisów prawa pracy nakłada na pracodawcę wiele obowiązków względem pracowników, wśród nich znajdują się także reguły uznawane za podstawowe zasady prawa pracy. Jedną z takich reguł jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. Co oznacza obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu ? Z powyższej zasady wypływa obowiązek pracodawcy, wyrażający się w tym aby pracowników znajdujących się […]