Co do zasady pracodawca może w każdej chwili rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem. Oczywiście kodeks pracy, a także inne ustawy wprowadzają tu pewne wyjątki dotyczące np. kobiet w ciąży, społecznych inspektorów pracy, osób będących na urlopie lub z innych usprawiedliwionych przyczyn nieobecnych w pracy itp.

Dla pracownika istotne jest to, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę bez powodu. Tzn. każde zwolnienie w trybie za wypowiedzeniem pracownika, którego wiąże z pracodawcą umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony nie może być rozwiązana bez przyczyny.

Wskazanie odpowiedniej przyczyny rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest bardzo ważne, a większość procesów przed sądem pracy rozgrywa się właśnie w obrębie przyczyn zwolnienia pracownika wskazanych przez pracodawcę w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę.

O tym jak prawidłowo powinno wyglądać wskazanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę przeczytasz tutaj – Jak uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę.

Co więcej pracownik powinien wiedzieć za jakiej przyczyny lub przyczyn został zwolniony i ma prawo odwołać się od takiego wypowiedzenia do sądu – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

O tym jak dokładnie wygląda procedura odwołania się do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę przeczytasz tutaj – odwołanie do sądu pracy.

O wypowiedzeniu umowy o pracę można napisać naprawdę dużo, ale w tym miejscu chciałbym wskazać, że rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest najbardziej naturalnym i powszechnym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Takie twierdzenie wielokrotnie przewija się w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ale również w uzasadnieniach sądów niższych instancji, które jako pierwsze rozstrzygają spory pracownicze.

Fakt, że wypowiedzenie umowy o pracę jest czymś normalnym, zwyczajnym oznacza, że:

  1. pracodawca ma możliwość doboru osób, z którymi współpracuje, a jeżeli ta współpraca nie układa się po jego myśli może zwalniać jednych i zatrudniać innych pracowników (musi jednak odpowiednio uzasadnić to postępowanie – i właśnie to uzasadnienie będzie badane przez sąd pracy)
  2. Wypowiedzenie umowy o pracę nie jest (z reguły) karą dla pracownika, która ma piętnować ciężkie naruszenia jego podstawowych obowiązków (tym celom służy zwolnienie dyscyplinarne)
  3. W świadectwie pracy nie są zamieszczane przyczyny rozwiązania umowy o pracę, które pracodawca wskazał w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy, a jedynie informacja, że umowa została rozwiązania w trybie „za wypowiedzeniem”. Jest to informacja neutralna z punktu widzenia pracownika. Co więcej, nawet gdy pracownik wygra sprawę przed sądem pracy, w świadectwie pracy i tak będzie zamieszczona informacja, że umowa o pracę została rozwiązania w tym trybie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *