Polski ustawodawca nie uregulował zakazu konkurencji w jednym akcie prawnym. Regulację zakazu działalności konkurencyjnej znaleźć można zarówno w Kodeksie Pracy, w Kodeksie Spółek Handlowych jak i w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niżej przedstawię Ci najważniejsze przepisy prawa regulujące zakaz konkurencji. Jak pewnie zauważysz nie dotyczą one jedynie pracownika.

Regulacja w Kodeksie Pracy:

Ustawodawca uregulował zakaz konkurencji w artykułach od 1001 do 1004 k.p. oraz w pewnym zakresie także w art. 100 § 2 pkt 4 i 5 k.p.

Regulacja w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

Regulacja w Kodeksie Spółek Handlowych

Regulacja w Ustawie Prawo Bankowe

Regulacja w Kodeksie Cywilnym – Umowa agencyjna

Regulacja w Ustawie Prawo Spółdzielcze: