Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kiedy i z kim można ją zawrzeć?

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jesteś pracodawcą, a Twój pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji dotyczących Twojego przedsiębiorstwa. W szczególności ma dostęp do Twojej bazy klientów, do najbardziej istotnych informacji handlowych, technicznych oraz organizacyjnych Twojego przedsiębiorstwa. Nie trudno zauważyć, że jeżeli ustaje stosunek pracy z tym pracownikiem Twoja sytuacja nie jest szczególnie korzystna. Przecież Twój były pracownik może wykorzystać […]

Działalność konkurencyjna, a odszkodowanie dla pracodawcy.

odszkodowanie za naruszenie zakazu konkurencji

Pisałem już, że zakaz konkurencji może wynikać nie tylko z zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą umowy, ale także z podstawowych obowiązków pracownika wskazanych w art. 100 k.p. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy, czyli nieszkodzenie pracodawcy. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010r. (sygn. […]

Brak umowy o zakazie konkurencji, a obowiązki pracownika

brak umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy zawierana jest w interesie pracodawcy, zwykle w czasie zatrudniania pracownika. Może też być zawarta w trakcie trwania stosunku pracy. Pewnie zastanawia Cię kwestia co się dzieje gdy nie zawarłeś z pracownikiem takiej umowy? Czy pracownik ma wtedy prawo prowadzić działalność konkurencyjną? Odpowiedź na powyższe pytania […]

Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji zawierana jest w interesie pracodawcy. Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo powinieneś zastanowić się nad potrzebą zawierania takich umów z pracownikami, których zatrudniasz. Nie zawsze będzie to potrzebne. Co jednak zrobić gdy ochrona interesów twojej firmy tego wymaga, a pracownik odmawia podpisania takiej umowy? Z praktycznych względów powinieneś zawierać umowę o zakazie konkurencji już […]

Podstawy zakazu konkurencji

zakaz konkurencji przepisy

Polski ustawodawca nie uregulował zakazu konkurencji w jednym akcie prawnym. Regulację zakazu działalności konkurencyjnej znaleźć można zarówno w Kodeksie Pracy, w Kodeksie Spółek Handlowych jak i w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niżej przedstawię Ci najważniejsze przepisy prawa regulujące zakaz konkurencji. Jak pewnie zauważysz nie dotyczą one jedynie pracownika. Regulacja w Kodeksie Pracy: Ustawodawca uregulował […]